INVITATION TIL

DOMMER FOR EN DAG

Som du/I ved så er der stor mangel på dommere i alle DcH´s kredse, ikke ”kun” her i Kreds 1.

Derfor vil vi i kredsens dommerudvalg prøve at gå lidt andre veje for at vække interesse for

dommergerningen.

Vi har tænkt os at du kunne prøve at komme ud og dømme nogle hundeførere i et par udvalgte øvelser, som du vil få noget undervisning i inden du skal ud at dømme.

Vi håber at der er så stor interesse, at vi skal bruge en lørdag og eller en søndag på denne opgave.

For at få noget ud af det, så skal du være med HELE DAGEN.

Vi giver fortæring hele dagen, det eneste du selv skal stå for er transporten samt ringbind/skriveunderlag, vi levere dommersedler og blyant.

Dagens program vil være som følgende:

Morgenkaffe og velkomst fra kl. 07.30-08.00.

Der vil være middag ca. kl. 12.00-12.45.

Afslutning og evaluering med kaffe og kage ca. kl. 15.30.

Information om forløbet af dommeruddannelsen, fra aspirant til dommer.

Derefter skal vi ud at dømme øvelserne hvor nogle af jer styre øvelserne, men alle dømmer.

Efter bedømmelsen gennemgår vi det du/I har bedømt.

Vi vil afholde en dag nord og en syd i kredsen med max 15 deltagere pr. gang.

Tilmelding til Ole Christensen på mail adr. du@dch-kreds1.dk senest den 11-10-2021.

Med navn og klub hvilken klasse du går med hund i.

Du kan deltage følgende datoer.

DcH Dronninglund søndag den 17-10-2021.

Eller

DcH Nibe lørdag den 23-10-2021.

Husk at skrive hvilken dato du ønsker at deltage.

Og husk udetøj.

Mvh.

Dommerudvalget

Kreds 1.

Nyheder

Sponsorer