Bestyrelsesformand
Anna Mikalski Gadegaard
Præsentation
Suppleanternes opgaver 
  1. Suppleanterne skal kunne indgå som bestyrelsesmedlem ved evt. frafald.
  2. Suppleanterne kan på lige fod med bestyrelsen påtage sig opgaver på foranledning af bestyrelsen.
  3. Suppleanterne kan efter eget valg deltage i alle bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret, men skal dog melde sig til ved værten før mødet. 
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Betty Kristensen
Præsentation
Kassererens opgaver
1. Holde regnskab med klubbens midler samt gennemgå regnskabet til hvert bestyrelsesmøde, og ca en uge før bestyrelsesmøde fremsende en kontooversigt dækkende perioden fra sidste møde
2. Indsender indmeldinger og afmeldinger til DcH- landsforeningen jf. DCH´s årbog.
3. Sørge for rettidige indbetalinger til landsforeningen og kredsen.
4. Ajourføre og udskrive medlemsliste, når nye ændringer sker, og give en kopi til formanden, som vil formidle listen til alle trænere.
5. Fremsende penge vedr. kursus i samarbejde med træningslederformanden.
6. Afsende ansøgninger om tilskud til lederuddannelse, medlemstilskud, 5% puljen og andre tilskudsmuligheder fra kommunen rettidigt.
7. Have årsregnskab klar i god tid inden generalforsamlingen, så revisorerne kan gennemgå det rettidigt.
8. Udbetale kørepenge m.m. via bankoverførsel til kørselsberettigede og dommere.
9. Rekvirere diplomer, årbøger, konkurrenceprogram, girokort m.m. fra landsforeningens materialeforvalter. Jf. årbogen.
10. Fremlægge årsregnskab til generalforsamlingen
11. Indsamle penge fra gavesalget på generalforsamlingen.
12. Op kræve kontingent i januar fra alle medlemmer

Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Amalie Dybdahl Skovshoved
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Henrik Kirkeby Jensen
Præsentation
21901282
Se hele beskrivelsen
Lene Kjærgaard
Præsentation
Bestyrelsens opgaver
1. Skal samarbejde med alle udvalg træffe beslutninger og tage evt. spørgsmål op til diskussion. Stå for andre relevante opgaver, som kommer fra de forskellige udvalg, menige medlemmer, kreds og landsplan.
2. Sørge for opfølgning af påtagede opgave som bestyrelsesmedlemmerne påtog sig ved sidste møde.
3. Skal på skift sammen med formanden med til møder på kreds- og landsplan, så alle ved lidt om, hvad der sker ved disse møder.
4. Sørge for at betænke medlemmerne med gaver i.h.t. bilag 3.
5. Stå for annoncetegning til klubbladet.
Se hele beskrivelsen
Betty Kristensen
Præsentation
Kassererens opgaver
1. Holde regnskab med klubbens midler samt gennemgå regnskabet til hvert bestyrelsesmøde, og ca en uge før bestyrelsesmøde fremsende en kontooversigt dækkende perioden fra sidste møde
2. Indsender indmeldinger og afmeldinger til DcH- landsforeningen jf. DCH´s årbog.
3. Sørge for rettidige indbetalinger til landsforeningen og kredsen.
4. Ajourføre og udskrive medlemsliste, når nye ændringer sker, og give en kopi til formanden, som vil formidle listen til alle trænere.
5. Fremsende penge vedr. kursus i samarbejde med træningslederformanden.
6. Afsende ansøgninger om tilskud til lederuddannelse, medlemstilskud, 5% puljen og andre tilskudsmuligheder fra kommunen rettidigt.
7. Have årsregnskab klar i god tid inden generalforsamlingen, så revisorerne kan gennemgå det rettidigt.
8. Udbetale kørepenge m.m. via bankoverførsel til kørselsberettigede og dommere.
9. Rekvirere diplomer, årbøger, konkurrenceprogram, girokort m.m. fra landsforeningens materialeforvalter. Jf. årbogen.
10. Fremlægge årsregnskab til generalforsamlingen
11. Indsamle penge fra gavesalget på generalforsamlingen.
12. Op kræve kontingent i januar fra alle medlemmer

Se hele beskrivelsen
1. Suppleant - bestyrelse
Leo Skibbild Jepsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
2. suppleant - bestyrelse
Theresa Alexandersen
Præsentation
Se hele beskrivelsen

Nyheder

Sponsorer