Formandens opgaver

  1. At informere bestyrelsen om alt, der kommer fra kreds, lands m. fl. via mail og gøre opmærksom på, om det kun er til information eller til behandling på næste møde.
  2. Formanden kan i presserende sager træffe beslutninger på bestyrelsens vegne i klubbens interesse (dog ikke af økonomisk karakter). Bestyrelsen orienteres herom senest til efterfølgende møde eller via mail, og ved hastesager sendes en sms med oplysning om, at der er en vigtig mail til dem.
  3. Deltage i møder på kreds- og Landsplan sammen med en fra bestyrelsen.
  4. Fremsende skrivelse til egen pengeinstitutter vedr. sponsorering af pokaler.
  5. Holde regnskab med resultater indenfor TCH rammer til brug af uddeling af pokaler til en gang om året (Klub-, årets hund m.m.).
  6. Byde velkommen m.m. ved konkurrencer og andre arrangementer, samt oplæse/uddele resultater og pokaler.
  7. Udfærdige og udlevere dagsorden til næstkommende møde, senest 1 uge før mødet
  8. Forestå formandens beretning ved hver generalforsamling.
  9. Ajourføre TCH´s direktiv.
  10. Sende aktivitetskalender til medieudvalget efter udarbejdelsen i bestyrelsen.
 


Nyheder

Sponsorer