Husudvalg
 
Husudvalgets opgaver:
Er ansvarlig overfor bestyrelsen, men udvalget har lov til selv at beslutte hvad der skal laves om såvel i, som uden for klubhuset.
Der skal søges for, at der holdes orden såvel i som uden for klubhuset, men det er ikke nødvendigvis udvalget, som skal gøre disse ting, men udvalget er den overordnede inden for dette område.
 
Udlån af klubhus m.m. : 
Udlån af klubhus, borde og stole, service eller dele af det:
Ved lån af klubhuset mv er det pågældende medlem ansvarlig for de ting, der forefindes i klubhuset. Forsvundne eller ødelagte ting mv. skal erstattes eller repareres for medlemmets regning. Medlemmet skal selv sørge for rengøring af klubhus, møbler mv – evt. før, men i hvert fald efter lånet inden foreningen skal benytte klubhuset igen. Foreningen er ikke forpligtet til nogen form for klargøring, forberedelse, opsyn mv - det er fuldt ud medlemmets ansvar. Udlånet og de praktiske ting i den forbindelse (nøgler, strøm, gas o.l.) skal aftales med den ansvarlige for udlån i husudvalget, som kontrollerer, at klubben ikke skal bruge klubhuset mv. i den ønskede periode. Den ansvarlige informerer bestyrelsen om udlånet, når det er aftalt.
Pris: Medlemmer af foreningens udvalg mv. – herunder også træner-udvalget – kan låne klubhuset mv. gratis. Øvrige medlemmer betaler kr. 200,00 for lån af klubhus/borde/stole eller dele heraf pr. gang.
 
Vedligeholdelse af Vitasvej:
DCH Thyholm står p.t. for vedligeholdelsen af Vitasvej, og kassereren udsender girokort for andel af vedligeholdelsesudgift til alle, som benytter vejen (der har vejret). Brugere, der bidrager med praktisk hjælp til vedligeholdelse af vej mv. (såsom at skrabe vejen når den trænger eller stiller træningsarealer til rådighed) skal ikke betale andel til vedligeholdelsesudgift.
  
Arbejdsopgaver udendørs:
 1. Udvalget er ansvarlig for at der bliver slået græs efter behov, og selvstændig tage kontakt til andre medlemmer som ikke nødvendigvis sidder i et udvalg, for at høre om de vil vedligeholde træningsbanerne næste gang, og evt. lave en arbejdsliste. (se evt. listen over frivillige hjælpere) .
 2. Vedligeholde traktoren
 3. Rep. af vejen (aftaler dette med nogle personer som skal hjælpe) .
 4. Sørge for at toiletspanden bliver tømt, på det rigtige sted.
 5. Træningsledere orienterer husudvalget om fejl og mangler på pladsen, så dette kan udbedres.
 6. Sørge for at brugerne af redskabshusene holder dem pænt og ryddeligt (De personer der bruger materialet skal rydde op efter sig selv).
 7. Regningen i.f.m. vedligeholdelse af plænetraktoren: Pengene afhentes ved kassereren mod aflevering af kvittering.
Arbejdsopgaver indendørs:
 1. Feje en gang om ugen og vaske gulvet efter behov.
 2. Tørre støv og vaske vinduer
 3. Udluftning af huset
 4. Vaske havemøbler samt sætte disse på skrå efter træning, og sætte disse ind om vinteren og ud om foråret.
 5. Sørge for at det bliver tændt generator og oliekamin efter behov.
 6. Indkøb af rengøringsmidler for tildelte midler.
 7. Toilet rengøres efter behov
 8. Nøgle udlevering
Hovedrengøring 1 gang om året (i samarbejde med øvrige medlemmer, hvor alt skal rømmes) .
Husudvalget/Bestyrelsen skal søge for at det bliver afholdt arbejds -weekend/-dag efter behov, med oversigt over hvad der skal laves.
 

Nyheder

Sponsorer