Kantineudvalg
 
Indkøb:
Dagligdag, skal der forefindes: Øl, Sodavand, kaffe, the og det til enhver tid mest omsættelige slik, pølser og brød, samt hvad der ved særlige lejligheder tilbydes.
Udvalget bestemmer hvor al indkøb foretages, og udelukkende udvalget, eller en dertil udpeget person kan foretage indkøb. Ved indkøb skal der fremgå navn på indkøber på regning. Al andet indkøb har udvalget ret til at afvise betaling for, såfremt dette ikke er aftalt.
 
Arbejdsopgaver:
Udvalget uddelegerer selv arbejdsopgaver imellem sig.
 
Åbningstider:
Der skal være åbent i baren, således at de første træningshold kan få serveret straks efter afslutningen på træningen.
Lukning af bar sker efter skøn af den der bestyrer baren. Så snart der ikke sælges mere, kan man beslutte at lukke baren og rydde op.
Evt. salg herefter, har det enkelte medlem selv ansvar for at afregne, enten kontant eller ved at skrive det i bogen til senere afregning.
 
Orden i huset:
Udvalget sørger for at der er opryddet efter hver træning, det vil sige at borde tørres af, askebægere tømmes.
Ligeledes skal der være vasket op hver gang.
 
Regnskab:
Efter hvert arrangement foretages optælling af omsætning, og dette bogføres i kassebogen
Overskud overføres efter udvalgets skøn til hovedkassen
Hver måned betales de fakturaer der kommer på indkøbte varer til baren.
 

Nyheder

Sponsorer