Kassererens opgaver
 1. Holde regnskab med klubbens midler samt gennemgå regnskabet til hvert bestyrelsesmøde, og ca. en uge før bestyrelsesmøde fremsende en kontooversigt dækkende perioden fra sidste møde
 2. Indsender indmeldinger og afmeldinger til DcH- landsforeningen jf. DCH´s årbog.
 3. Sørge for rettidige indbetalinger til landsforeningen og kredsen.
 4. Ajourføre og udskrive medlemsliste, når nye ændringer sker, og give en kopi til formanden, som vil formidle listen til alle trænere.
 5. Fremsende penge vedr. kursus i samarbejde med træningslederformanden.
 6. Afsende ansøgninger om tilskud til lederuddannelse, medlemstilskud, 5% puljen og andre tilskudsmuligheder fra kommunen rettidigt.
 7. Have årsregnskab klar i god tid inden generalforsamlingen, så revisorerne kan gennemgå det rettidigt.
 8. Udbetale kørepenge m.m. via bankoverførsel til kørselsberettigede og dommere.
 9. Rekvirere diplomer, årbøger, konkurrenceprogram, girokort m.m. fra landsforeningens materialeforvalter. Jf. årbogen.
 10. Fremlægge årsregnskab til generalforsamlingen
 11. Indsamle penge fra gavesalget på generalforsamlingen.
 12. Holde opsyn med at kontingent i januar bliver betalt via klubmodul fra alle medlemmer.
 

Nyheder

Sponsorer