Redaktionens opgaver
 
Redaktionen planlægger, udfører og tager alle beslutninger vedr. redaktion af Hundeposten, Hjemmesiden og Facebook, og er alene ansvarlig overfor bestyrelsen.
 
Redaktionen af Hundeposten udgør følgende:
 
Antal udgivelser:
 1. Hundeposten skal udkomme 4 gange årligt, Bladet udkommer i marts, juli, oktober og november
Deadline:
 1. Deadline for stof til bladet er den 15. hver måned. før udgivelse.
Reklamer:
 1. Er de samme hver gang, og enkelte annoncer er betalt til at stå på bestemte side hver gang.
 2. Tegning af, fornyelse og prissætning for annoncestørrelse gøres af bestyrelsen.
Forside:
 1. Skal som hovedregel være ens, men kan fraviges ved specielle lejligheder.
Indlæg:
 1. Alle medlemmer af TCH opfordres til at komme med artikler og indlæg. Der ud over kan der hentes artikler på eks. Internettet som kan bruges, det skal gøres opmærksom på det i nogle tilfælde er påkrævet tilladelse fra de pågældende, men hver gang skal kilde til artikel fremgå.
Indlæg afleveres til redaktionen, i elektronisk form.
 
Redigering og tryk:
 1. Indkommet stof redigeres og bladet gøres færdig.
 2. Der trykkes ca. 35 eksemplarer, kan svinge i antal, men dette bestemmes af bestyrelsen.
 3. Efter trykning afleveres bladene i klubhuset.
 4. Sidste blad i november indeholder dagsorden til generalforsamlingen.
Udgivelse:
 1. Samtlige medlemmer af TCH skal afhente Hundeposten i klubhuset, eller finde den på hjemmesiden.
 


Nyheder

Sponsorer