Sekretærens opgaver 
  1. Føre referat ved bestyrelsesmøder.
  2. Skrive referat til protokol og i hundeposten.
  3. Sørge for at protokollen er korrekt underskrevet.
  4. Sætte meddelelser fra bestyrelsen i Hundeposten.
  5. Udsende referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamling til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødet.
 

Nyheder

Sponsorer