Suppleanternes opgaver 
  1. Suppleanterne skal kunne indgå som bestyrelsesmedlem ved evt. frafald.
  2. Suppleanterne kan på lige fod med bestyrelsen påtage sig opgaver på foranledning af bestyrelsen.
  3. Suppleanterne kan efter eget valg deltage i alle bestyrelsesmøder med taleret, men ikke stemmeret, men skal dog melde sig til ved værten før mødet. 
 

Nyheder

Sponsorer